Fen-Edebiyat Fakültesi

118

Laboratuvar

56

Deney

667

Cihaz

ÖĞRENCİ LABORATUVARI (LAB 3)

Öğr.Gör.Dr. Yetkin Öztürk

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

OPTİK LABORATUVARI

Öğr.Gör.Dr. Tansu Ersoy

Fizik Mühendisliği Bölümü

SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI

Doç.Dr. Demet Aktaş

Fizik Mühendisliği Bölümü

LAB00

Prof.Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu

Fizik Mühendisliği Bölümü

LAB01

Prof.Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu

Fizik Mühendisliği Bölümü

FİZİK 3 LABORATUVARI

Ezgi Canay

Fizik Mühendisliği Bölümü

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARI

Prof.Dr. Arzu Karabay Korkmaz

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

ARAŞTIRMA LABORATUVARI (LAB 1)

Doç.Dr. Deniz Şahin

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

NMR Analizi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Seçici metal deteksiyonu

Fen-Edebiyat Fakültesi

İnce Film Kaplama ve Karakterizasyon

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik Plastikleri Sentezi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yüzey Temas Açısı Ölçümü

Fen-Edebiyat Fakültesi

Molar Hacim ve Kısmi Molar Hacim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Molar Hacim ve Kısmi Molar Hacim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dağılım ve Bölüşüm Yöntemleri

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yüzey Gerilimi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimyasal Formül Tayini: JOBS Metodu

Fen-Edebiyat Fakültesi

Adsorpsiyon

Fen-Edebiyat Fakültesi

Aktinometri

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bir Polimer Çözeltisinin Viskozitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yüzey Gerilimi Ölçümü

Fen-Edebiyat Fakültesi

Refraktometri

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kolligatif özellikler

Fen-Edebiyat Fakültesi

Elektroliz

Fen-Edebiyat Fakültesi

Molar Hacim ve Kısmi Molar Hacim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Lewis Yapıları ve VSEPR Teorisi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sabun Sentezi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Korozyon

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güneş pili ve Yakıt hücresi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Raman Spektroskopik Ölçümler

Fen-Edebiyat Fakültesi