Uygulama ve Araştırma Merkezleri

28

Laboratuvar

3

Deney

37

Cihaz

Üniversitemizin Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde hizmet veren laboratuvar ve diğer araştırma altyapılarının listesi aşağıda bilginize sunulmuştur.

İTÜ Yapı ve Deprem Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Tekn. Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Afet Yönetim Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Bilim-Toplum Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Mekatronik Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Konut Araştırma Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Tarım ve Çevre Bilişimi Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Mardin Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Ulusal Cografi Bilgi Teknolojileri İnovasyon Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uyg. Ar. Merkezi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uyg. Ar. Merkezi Müdürlüğü İTÜ Prof. Dr. Emin Turan Onat Malzemelerin Dinamik Davranışı Uyg-Ar Merkezi İTÜ Prof.Dr. Dincer TOPACIK Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi İTÜ Girişimcilik, İnovasyon ve Yönetim Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü İTÜ Su ve Deniz Bilimleri Uyg-Ar Merkezi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uyg. Ar. Merkezi İstanbul Regülasyon Uyg. Ar. Merkezi İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uyg. Ar. Merkezi Türk Boğazları Denizcilik Uyg. Ar. Merkezi Sosyal İnovasyon Uyg. Ar. Merkezi İklim Değişikliği Uyg. Ar. Merkezi Nanoteknoloji Uyg. Ar. Merkezi Tıbbi Cihazlar Uyg. Ar. Merkezi Denizcilik Teçhizatı Test Uyg. Ar. Merkezi Denizcilik Eğitimi Uyg. Ar. Merkezi Müdürlüğü Türkçe Öğretimi Uyg. Ar. Merkezi İleri Araç Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi Müdürlüğü İleri Araç Teknolojileri Uyg. Ar. Merkezi (İTÜ İLATAM) İTÜ-TUSAŞ Hava Araçları Mükemmeliyet Uyg. Ar. Merkezi Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uyg. Ar. Merkezi