;

GIDA KİMYASI VE KALİTE KONTROLÜ ARAŞTIRMA LABORATUVARI