Maden Fakültesi

56

Laboratuvar

29

Deney

574

Cihaz

İNCE KESİT LABORATUVARI

Prof.Dr. Gürsel Sunal

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GENEL JEOLOJİ LABORATUVARI

Doç.Dr. Cengiz Zabcı

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

YÜZEY KİMYASI LABORATUVARI

Prof.Dr. Ayhan Ali Sirkeci

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

MANYETİK AYIRMA LABORATUVARI

Prof.Dr. Alim Gül

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

KIYMETLİ METALLER LABORATUVARI

Dr.Öğr.Üyesi Kudret Tahsin Perek

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

GÖRÜNTÜ ANALİZ LABORATUVARI

Dr.Öğr.Üyesi Kudret Tahsin Perek

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

EMCOL LABORATUVARI

Prof.Dr. Kürşad Kadir Eriş

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

PİLOT TESİSİ 1

Prof.Dr. Abdullah Ekrem Yüce

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

SİSMOLOJİ LABORATUVARI

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

Prof.Dr. Murat Olgaç Kangal

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

PALEONTOLOJİ LABORATUVARI

Prof.Dr. Ercan Özcan

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BOYA TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI

Prof.Dr. Fırat Burat

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

FLOTASYON LABORATUVARI

Prof.Dr. Gülay Bulut

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

UYGULAMALI JEOFİZİK LABORATUVARI

Doç.Dr. Tuna Eken

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

AFM LABORATUVARI

Prof.Dr. Murat Olgaç Kangal

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

KÖMÜR PİLOT TESİS

Prof.Dr. Feridun Boylu

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

TAŞ KESME LABORATUVARI

Dr.Öğr.Üyesi Kudret Tahsin Perek

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

REOLOJİ LABORATUVARI

Prof.Dr. Feridun Boylu

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

PROSES MİNERALOJİSİ LABORATUVARI

Prof.Dr. Alim Gül

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

PİLOT TESİSİ 2

Prof.Dr. Ali Güney

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

İLERİ MİKROSKOP LABORATUVARI

Prof.Dr. Emin Çiftçi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KİMYASAL ZENGİNLEŞTİRME LABORATUVARI

Doç.Dr. Birgül Benli

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

Doğrusal Kazı Deneyi

Maden Fakültesi

Kaya Kesme Deneyi

Maden Fakültesi

XRD Tüm kayaç analizi

Maden Fakültesi

XRD Kil Fraksiyonu Analizi

Maden Fakültesi

Böhme Aşınma Deneyi

Maden Fakültesi

membran filtrasyon

Maden Fakültesi

nanopartikül sentezi

Maden Fakültesi

Liç

Maden Fakültesi

bakteriyel liç

Maden Fakültesi

Buhar Öteleme

Maden Fakültesi

Bond İş İndeksi

Maden Fakültesi

KİL SEPERASYONU

Maden Fakültesi

Santrifüj işlemi

Maden Fakültesi