Kayaçların Delinebilirlik Özelliklerinin Tayini (SIEVERS DRI)

Standartlar :Dahl, F., DRI, BWI, CLI standards, NTNU, 2003, 20.