Deneyler

Arama Kriterleri

Birim

Uzmanlık Alanı

Deney Alanı

734 Adet arama sonucu 10 adet listelenmiştir

Numunelerin Analiz Hazırlanması

Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeokimya Araştırmaları Laboratuvarı (JAL)

Standartlar:

Deney Alanı: Enstrümantal Analizler ve İncelemeler

Uzmanlık Alanı: Madenler ve maden filizleri, jeolojik malzemeler

Yakıt Hücreleri katalizörlerinin özellikleri

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ELEKTROKİMYASAL PROSESLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNDEKİ UYGULAMALARI LABORATUVARI - EPASES

Standartlar:

Deney Alanı: Enstrümantal Analizler ve İncelemeler

Uzmanlık Alanı: Metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler

Yazılım kalitesi değerlendirmesi için açık kaynak kodlu projelerin ve çıkartılacak ölçütlerin belirlenmesi

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü YAZILIM ANALİZİ VE TASARIMI LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Yazılım testleri

Uzmanlık Alanı: Yazılım ürünleri

SDN Controller

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİLGİSAYAR AĞLARI ARAŞTIRMA LABORATUVARI (BAAL)

Standartlar: ilgili IEEE ve ACM standartları

Deney Alanı: Performans deneyleri

Uzmanlık Alanı: Yazılım ürünleri

Drone Network Topology Management

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİLGİSAYAR AĞLARI ARAŞTIRMA LABORATUVARI (BAAL)

Standartlar: ilgili IEEE ve ACM standartları

Deney Alanı: Performans deneyleri

Uzmanlık Alanı: Elektriksel ürünler ve cihazlar, telekomünikasyon, elektronik parçalar ve ilgili donanımlar

Zemin Şartlandırma (Köpük Karakterizasyonu, Zemin+Köpük Karakterizasyonu)

Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü ZEMİN ŞARTLANDIRMA LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Fiziksel Deneyler

Uzmanlık Alanı: Madenler ve maden filizleri, jeolojik malzemeler

Polimerik filmlerin yüzey temas açılarının belirlenmesi

Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü POLİMER LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Kimyasal Testler ve Analitik Kimya Deneyleri

Uzmanlık Alanı: Kimyasallar, kimyasal ürünler, kozmetik ürünler, kimyasal gübreler ve boyalar

Liç

Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü KİMYASAL ZENGİNLEŞTİRME LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Laboratuvar ölçekli üretim

Uzmanlık Alanı: Çevresel numuneler, hava, su, toprak ve atıklar

membran filtrasyon

Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü KİMYASAL ZENGİNLEŞTİRME LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Laboratuvar ölçekli üretim

Uzmanlık Alanı: Çevresel numuneler, hava, su, toprak ve atıklar

bakteriyel liç

Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü KİMYASAL ZENGİNLEŞTİRME LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Biyolojik ve biyokimyasal testler

Uzmanlık Alanı: Biyolojik deney numuneleri