;

Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi