Deneyler

Arama Kriterleri

Birim

Uzmanlık Alanı

Deney Alanı

734 Adet arama sonucu 10 adet listelenmiştir

Cevher Mikroskobu İncelemesi

Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İLERİ MİKROSKOP LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Enstrümantal Analizler ve İncelemeler

Uzmanlık Alanı: Madenler ve maden filizleri, jeolojik malzemeler

Radyografi tekniği ile çeşitli makina parçalarının tahribatsız analizi

Enerji Enstitüsü RADYOGRAFİ LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Tahribatsız muayene deneyleri

Uzmanlık Alanı: Mekanik ürünler

MTS çekme, basma, eğilme testleri

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DENEYSEL MEKANİK LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Mekanik Deneyler

Uzmanlık Alanı: Mekanik ürünler

Radyasyon zırhlama testleri

Enerji Enstitüsü RADYOGRAFİ LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Nükleer deneyler dahil radyokimya ve radyasyon deneyleri

Uzmanlık Alanı: Nükleer enerji ürünleri

Çevresel örneklerdeki radyoaktivitenin analizi

Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı RADYASYON UYGULAMALARI LABORATUVARI-A

Standartlar:

Deney Alanı: Çevresel ve İklimsel Çevre Mühendisliği Deneyleri

Uzmanlık Alanı: Çevresel numuneler, hava, su, toprak ve atıklar

Nükleer ve radyasyon alanında kullanılan malzemelerin gama ışınlarına karşı zırhlama etkinliğinin analizi

Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı RADYASYON UYGULAMALARI LABORATUVARI-B

Standartlar:

Deney Alanı: Nükleer deneyler dahil radyokimya ve radyasyon deneyleri

Uzmanlık Alanı: Nükleer enerji ürünleri

Kolon Deneyi - Monotonik Yükleme

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI

Standartlar: Türk ve Yabancı Yönetmelikler

Deney Alanı: Mekanik Deneyler

Uzmanlık Alanı: Yapı malzemeleri, ürünleri ve binalar

3 Boyutlu Modeller

İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Pilot ölçekli üretim

Uzmanlık Alanı: Yazılım ürünleri

Isı İletim Katsayısının Ölçülmesi

Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI VE KÜTLE GEÇİŞİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Standartlar: TS ISO 8302

Deney Alanı: Enstrümantal Analizler ve İncelemeler

Uzmanlık Alanı: Metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler

Literatür Taraması

Mimarlık Fakültesi İTÜ KENTSEL HAREKETLİLİK LABORATUVARI - IstanbulON

Standartlar:

Deney Alanı: Belge inceleme

Uzmanlık Alanı: Referans Malzemeler