Deneyler

Arama Kriterleri

Birim

Uzmanlık Alanı

Deney Alanı

635 Adet arama sonucu 10 adet listelenmiştir

Taşıt kararlılık testleri

Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü OTONOM SİSTEMLER ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Kararlılık testleri

Uzmanlık Alanı: Taşıtlar

Uçuş Testleri

Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü OTONOM SİSTEMLER ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Kararlılık testleri

Uzmanlık Alanı: Taşıtlar

3D printer ile 1:1 ölçekli yapı detayı üretimi

Mimarlık Fakültesi İNOVASYON VE MODELLEME LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Laboratuvar ölçekli üretim

Uzmanlık Alanı: Yapı malzemeleri, ürünleri ve binalar

Temperli camlarda yüzey ve kenar gerilmelerinin ölçülmesi

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DENEYSEL MEKANİK LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Mekanik Deneyler

Uzmanlık Alanı: Cam - Seramik

Toprak örneklerde doğal radyoaktivite analizi

Enerji Enstitüsü DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ LABORATUVARI - DSROL

Standartlar:

Deney Alanı: Nükleer deneyler dahil radyokimya ve radyasyon deneyleri

Uzmanlık Alanı: Çevresel numuneler, hava, su, toprak ve atıklar

Santrifüj işlemi

Maden Fakültesi BİYOJEOKİMYA LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Fiziksel Deneyler

Uzmanlık Alanı: Madenler ve maden filizleri, jeolojik malzemeler

Kompozit Kolonların Tekrarlı Yükler Altında Davranışı

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü KOMPOZİT YAPI ELEMANLARI LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Performans deneyleri

Uzmanlık Alanı: Yapı malzemeleri, ürünleri ve binalar

Sıvı Kapanım İncelemesi

Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İLERİ MİKROSKOP LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Fiziksel Deneyler

Uzmanlık Alanı: Madenler ve maden filizleri, jeolojik malzemeler

Katodolüminesans İncelemesi

Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İLERİ MİKROSKOP LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Enstrümantal Analizler ve İncelemeler

Uzmanlık Alanı: Madenler ve maden filizleri, jeolojik malzemeler

Kompozit Birimlerle Geliştirilen Özel Duvarların Deprem Davranışının İncelenmesi

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü KOMPOZİT YAPI ELEMANLARI LABORATUVARI

Standartlar:

Deney Alanı: Performans deneyleri

Uzmanlık Alanı: Yapı malzemeleri, ürünleri ve binalar