Afet Yönetimi Enstitüsü

2

Laboratuvar

22

Deney

4

Cihaz

Klasik doygun zemin üç eksenli deneyleri

Afet Yönetimi Enstitüsü

Granülometri eğrisi (Hidrometre analizi)

Afet Yönetimi Enstitüsü

Granülometri eğrisi (Elek analizi)

Afet Yönetimi Enstitüsü

Tabii su muhtevası

Afet Yönetimi Enstitüsü

Tabii birim hacim ağırlığı (γn)

Afet Yönetimi Enstitüsü

Likit limit ve plastik limit tayini

Afet Yönetimi Enstitüsü

Rötre limiti tayini

Afet Yönetimi Enstitüsü

Rölatif sıkılık tayini

Afet Yönetimi Enstitüsü

Tek eksenli sarsma tablası deneyleri

Afet Yönetimi Enstitüsü