İnşaat Fakültesi

18

Laboratuvar

174

Deney

524

Cihaz

UZAKTAN ALGILAMA LABORATUVARI

Doç.Dr. Uğur Algancı

Geomatik Mühendisliği Bölümü

CBS LABORATUVARI

Prof.Dr. Himmet Karaman

Geomatik Mühendisliği Bölümü

ULAŞTIRMA LABORATUVARI

İnşaat Mühendisliği Bölümü

DENEYSEL MEKANİK LABORATUVARI

Doç.Dr. Osman Bulut

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ALTYAPI MALZEME LABORATUVARI

Prof.Dr. Yılmaz Akkaya

İnşaat Mühendisliği Bölümü

FOTOGRAMETRİ LABORATUVARI

Geomatik Mühendisliği Bölümü

ALET LABORATUVARI

Prof.Dr. Turan Erden

Geomatik Mühendisliği Bölümü

mikroyapi incelemesi

İnşaat Fakültesi

zamana bagli ozellikler

İnşaat Fakültesi

mekanik

İnşaat Fakültesi

genleşme/büzülme

İnşaat Fakültesi

ANLIK SU/ATIKSU NUMUNESİ ALMA

İnşaat Fakültesi

Kolon Deneyi - Monotonik Yükleme

İnşaat Fakültesi

3 Boyutlu Modeller

İnşaat Fakültesi

aderans

İnşaat Fakültesi

geçirimsizlik

İnşaat Fakültesi

agrega

İnşaat Fakültesi

Tabii Su Muhtevası

İnşaat Fakültesi

Tabii birim hacim ağırlığı

İnşaat Fakültesi

Likit ve plastik limit tayini

İnşaat Fakültesi

Rötre limiti tayini

İnşaat Fakültesi

Rölatif sıkılık tayini

İnşaat Fakültesi

CBR deneyi - Kuru

İnşaat Fakültesi

CBR deneyi - Yaş

İnşaat Fakültesi

Permeabilite - Sabit Seviyeli

İnşaat Fakültesi

Serbest basınç deneyi

İnşaat Fakültesi

Vane Deneyi

İnşaat Fakültesi

2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

İnşaat Fakültesi

24 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE ALMA

İnşaat Fakültesi

EKSTRAKSİYON

İnşaat Fakültesi

METAL ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME

İnşaat Fakültesi

METAL ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME

İnşaat Fakültesi

METAL ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME

İnşaat Fakültesi

pH

İnşaat Fakültesi

BULANIKLIK

İnşaat Fakültesi

SICAKLIK

İnşaat Fakültesi

İLETKENLİK

İnşaat Fakültesi

RENK

İnşaat Fakültesi

TUZLULUK

İnşaat Fakültesi

TOPLAM KATI MADDE (TKM)

İnşaat Fakültesi

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE (TÇM)

İnşaat Fakültesi

TOPLAM UÇUCU MADDE (TUM)

İnşaat Fakültesi

TOPLAM ÇÖKELEBİLEN MADDE

İnşaat Fakültesi

ÇAMUR HACİM İNDEKSİ (SVI)

İnşaat Fakültesi

YOĞUNLUK

İnşaat Fakültesi

SÜLFAT

İnşaat Fakültesi

SÜLFİT

İnşaat Fakültesi

SÜLFÜR

İnşaat Fakültesi

KLORÜR

İnşaat Fakültesi

TOPLAM KLOR

İnşaat Fakültesi

TOPLAM SERTLİK

İnşaat Fakültesi

KALSİYUM

İnşaat Fakültesi

MAGNEZYUM

İnşaat Fakültesi

TOPLAM ALKALİNİTE

İnşaat Fakültesi

ASİDİTE

İnşaat Fakültesi

DOYGUNLUK İNDEKSİ (SI)

İnşaat Fakültesi

SERBEST KARBONDİOKSİT

İnşaat Fakültesi

AGRESİF KARBONDİOKSİT

İnşaat Fakültesi

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN (ÇO)

İnşaat Fakültesi

DETERJAN

İnşaat Fakültesi

YAĞ VE GRES

İnşaat Fakültesi

TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)

İnşaat Fakültesi

AMONYAK AZOTU (Prob Yöntemi)

İnşaat Fakültesi

TOPLAM FOSFOR (TP)

İnşaat Fakültesi

ORTO FOSFAT

İnşaat Fakültesi

TOPLAM SİYANÜR

İnşaat Fakültesi

BOR

İnşaat Fakültesi

TOPLAM KOLİFORM

İnşaat Fakültesi

FEKAL KOLİFORM

İnşaat Fakültesi

TOPLAM BAKTERİ

İnşaat Fakültesi

MANTAR

İnşaat Fakültesi

FEKAL STREPTOKOK

İnşaat Fakültesi

Escherichia coli

İnşaat Fakültesi

KLOROFİL-a

İnşaat Fakültesi

KLOROFİL-b

İnşaat Fakültesi

KLOROFİL-c

İnşaat Fakültesi

MİKROSKOBİK SAYIM

İnşaat Fakültesi

Pseudomonas aeruginosa

İnşaat Fakültesi

FİTOPLANKTON SAYISI

İnşaat Fakültesi

ZOOPLANKTON SAYISI

İnşaat Fakültesi

22⁰C'DE KOLONİ SAYISI

İnşaat Fakültesi

37⁰C'DE KOLONİ SAYISI

İnşaat Fakültesi

NEM TAYİNİ

İnşaat Fakültesi

KIZDIRMA KAYBI

İnşaat Fakültesi

CIVA

İnşaat Fakültesi

ARSENİK

İnşaat Fakültesi

SODYUM

İnşaat Fakültesi

POTASYUM

İnşaat Fakültesi

ALKALİ MUHTEVASI

İnşaat Fakültesi

UÇUCU YAĞ ASİTLERİ (UYA)

İnşaat Fakültesi

PHB, PHV, 3MV

İnşaat Fakültesi

TOPLAM ORGANİK KARBON (TOK)

İnşaat Fakültesi

İNORGANİK KARBON

İnşaat Fakültesi

TRIHALOMETAN (THM)

İnşaat Fakültesi

OKSİJEN TÜKETİM HIZI (OTH)

İnşaat Fakültesi

NİTRAT TÜKETİM HIZI (NTH)

İnşaat Fakültesi

LİYOFİLİZASYON

İnşaat Fakültesi

METANOJENİK AKTİVİTE TESTİ

İnşaat Fakültesi

Sistem Tanımlama

İnşaat Fakültesi

Sarsma Masası Deneyleri

İnşaat Fakültesi

Ankraj çekme deneyi

İnşaat Fakültesi

Eleman eksenel yükleme deneyi

İnşaat Fakültesi

Marshall Tasarım Deneyi

İnşaat Fakültesi

Sarsma Tablası Deneyi

İnşaat Fakültesi