LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimerizasyon Kinetiği ve Polimer Çözelti Özellikleri Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/grup_goster.php?grup=poli-oz

 

Yazılım Adı: ACOMP Sistem Yazılımı
Vendor: Brookhaven
Versiyon:
Lisans Tipi:
Lisans Bitiş Tarihi: Süresiz
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı