LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Geomatik Mühendisliği Bölümü - Alet Laboratuvarı
Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 14
Laboratuvar Web Adresi: http://www.geomatik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7299

 

Yapılan Test: Elektronik Uzunluk Ölçerlerin Kontrol ve Kalibrasyonu
Testin Uygulandığı Malzeme: Elektronik Uzunluk Ölçer
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı