LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Manyetik Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Magnetoresistance Ölçümü (AMR,GMR,MTJ)
Testin Uygulandığı Malzeme: Katı, İnce Film, Folye
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı