LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Akışkan Özellikleri Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 75
Laboratuvar Web Adresi: http://www.petrol.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7694

 

Yapılan Test: Sıvı Gravite Ölçümü
Testin Uygulandığı Malzeme: Ham Petrol ve Petrol Türevi Sıvılar
Test Standartları: TS 1013, EN ISO 3675, TS 7841, TS 8096, TS 1450, TS 7841, TS 8096, ASTM D 287-39, ASTM D 1250, IP 200
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı