LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Nano Boyutta Yüzey Bilimi Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Optik Mikroskopi (İletken Soy Temiz Kristal Yüzeylerinin Atomik Mertebede Görüntülenmesi) - 1000x büyütmeye kadar
Testin Uygulandığı Malzeme: İletken Soy Temiz Kristal Yüzeyleri
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı