LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Katı Atık Laboratuvarı
Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 17
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Agaroz Jel Elektroforezi ve Görüntüleme
Testin Uygulandığı Malzeme: Atıksu, Çamur, Katı Atık
Test Standartları: Barlett ve Stirling, 2003
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı