LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Akışkan Özellikleri Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 75
Laboratuvar Web Adresi: http://www.petrol.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7694

 

Yapılan Test: Viskozite ölçümü
Testin Uygulandığı Malzeme: Ham Petrol ve Petrol Türevi Sıvılar
Test Standartları: TS 117, TS 2031, TS 7838, ASTM D-88-56, TS-166
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı