LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Su Analiz Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 75
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Çözünmüş Katı Maddeler
Testin Uygulandığı Malzeme: Petrol, Gaz, Jeotermal Rezervuar Akışkanları
Test Standartları: TS 4111, TS 7093, TS 2879, TS 4474, ISO 6059, TS 5095, TS 6229, TS 6230, TS 8086, TS 4530
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı