LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Hesaplamalı Jeofizik Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 00
Laboratuvar Web Adresi: http://www.geop.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6792

 

Yapılan Test: Jeofizik Yazılım Geliştirme
Testin Uygulandığı Malzeme:
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı