LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Nanomekanik Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Yüksek Çözünürlüklü Yüzey Görüntüleme
Testin Uygulandığı Malzeme: Metal Yüzeyleri, Yarıiletken Yüzeyleri, Polimer Yüzeyleri
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı