LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Güç Elektroniği Laboratuvarı
Adres: İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 67 45
Laboratuvar Web Adresi: http://www.powerelectronics.itu.edu.tr

 

Yapılan Test: Yarıiletken Anahtarların İletim ve Anahtarlama Kaybı Analizi
Testin Uygulandığı Malzeme: Diyot, Tristör, MOSFET, IGBT, vb.
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı