LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Laser Spektroskopi Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi: http://www.fizik.itu.edu.tr/basarg/

 

Yapılan Test: Raman, Mikro Raman ve Optik Tuzaklamalı Raman Spektrumu
Testin Uygulandığı Malzeme: Biyolojik Örnekler
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı