LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Kayaç Özellikleri Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 75
Laboratuvar Web Adresi: http://www.petrol.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7695

 

Yapılan Test: Kayaçlarda Kılcal Basınç
Testin Uygulandığı Malzeme: Gözenekli ve Geçirgen Çökel Kayaçlar
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı