LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Nanolif Üretimi ve Karakterizasyonu Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 60 40
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Partikül Boyutu ve Boyut Dağılımı Ölçümü
Testin Uygulandığı Malzeme: Çözeltiler, Süspansiyonlar, Emülsiyonlar
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı