LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Akışkan Özellikleri Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 75
Laboratuvar Web Adresi: http://www.petrol.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7694

 

Yapılan Test: Temel Su ve Tortu İçeriği
Testin Uygulandığı Malzeme: Ham Petrol ve Petrol Türevi Sıvılar
Test Standartları: TS 1150, ISO 9030, TS 6312, TS 6498, EN ISO 3735, TS EN ISO 9029, ASTM D 96-46, ASTM D 95-46, ASTM D 96-60T, ASTM D 95-58, IP 75-57, IP 74-57
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı