LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Manyetizma ve Düşük Sıcaklıklar Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Oda ile 4.2 K Sıcaklıkları Arasında İletkenlik Ölçümü
Testin Uygulandığı Malzeme: İletken ve Yarıiletken Metalik, Yarı Metalik ve Yarı Yalıtkan Malzemeler
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı