LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 33 81
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: LA ve ICP-MS Analizleri (ppm ve ppb derinliklere kadar)
Testin Uygulandığı Malzeme: Saf Metal ve alaşımlarda, Endüstriyel Atık ve Curuflarda, Mineral, Cevher, Konsantre ve Ara Ürünlerde, Atıksu ve çözeltilerde, Katı ve Sıvı Kimyasal Bileşiklerde, Cam, Seramik ve Kompozitlerde bileşenlerde
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı