LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Kimya Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarları I-II
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 25
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Difüzyon Katsayısı Tespiti
Testin Uygulandığı Malzeme: Sıvı Çözeltiler, Organik ve İnorganik Çözücüler, Organik Buharlar
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı