LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: İTÜ-DOSSAG - Doğal ve Sentetik Surfaktant Araştırma Grubu Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Yüzey Aktif Madde (surfaktant)/Sentetik Polimer/Kil Nanokompozit Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Testin Uygulandığı Malzeme:
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı