LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimer Esaslı Malzemeler Karakterizasyon Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 33 81
Laboratuvar Web Adresi: http://www.pmlab.itu.edu.tr/

 

Yapılan Test: Eriyik Akışkanlığı Ölçümü
Testin Uygulandığı Malzeme: Polimer
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı