LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Yağ Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 25
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Karl Fischer Yöntemi ile Nem Tayini
Testin Uygulandığı Malzeme: Katı ve Svı Kimyasallar, Benzin, Biodizel gibi Yakıtlar
Test Standartları: Gerekli Ulusal ve Uluslar arası Standartlara Göre
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı