LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Jeomikrobiyoloji - Biyojeokimya Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 61 18, 285 62 51
Laboratuvar Web Adresi: http://www.jeoloji.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8754

 

Yapılan Test: Jeokimyasal Analizler - Sülfat, Fe(II), Fe(III)
Testin Uygulandığı Malzeme: Sularda
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı