LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Haberleşme Laboratuvarı
Adres: İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 34469 Maslak İstanbul
Telefon: 0 212 285 34 23, 0 212 285 36 13
Laboratuvar Web Adresi: http://www.ehb.itu.edu.tr/arastirma/laboratuvarlar/HabLabBrosur.pdf

 

Yapılan Test: Temelband Haberleşmede Bit Hata Olasılığı
Testin Uygulandığı Malzeme:
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı