LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Optik Mineraloji ve Petrografi Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 51
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Kaya Örneklerinin İnce kesitleri üzerinden Petrografik Tanımlarının yapılması
Testin Uygulandığı Malzeme: Doğal Kaya Örneği
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı