LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: İTÜ-DOSSAG - Doğal ve Sentetik Surfaktant Araştırma Grubu Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi:

 

Yapılan Test: Doğal Atık Maddelerden Elde Edilen Bileşiklerin Yüzey Aktif Madde (surfaktant), Polimer ve Nanokompozit Olarak Değerlendirilmesi
Testin Uygulandığı Malzeme:
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı