LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Kırmataş ve Biriketleme Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Orhan KURAL
İlgili Bölüm: Maden Mühendisliği
Telefon: 0 212 285 63 64
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi: http://www.madenmuh.itu.edu.tr/hakkimizda/laboratuvarlar/kirmatas-ve-briketleme-laboratuvari


Laboratuvar Genel GörünümüYapılan Testler
Üç Eksenli Basın Dayanımı
Kayaçların Şişme ve Suya Dayanıklılık Özelliklerinin Tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 6:Yüzey Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Agregaların Akış Katsayısı  
Doğal Taşlar Deneyleri ve Özellikleri
Doğal taşlar - Deney metotları - Atmosfer basıncında su emme tayin  
Doğal taşlar - Deney metotları - Statik elastik modülün tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini
Doğal Taşlarda Su Emme
Kaya Mekaniği Deneyleri İçin Kayaç Karot Numunelerinin Hazırlanması Boyut ve Şekil Toleranslarının Tespiti  
Elastisite Modülü
Doğal taş - Aşınma direncinin tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri  
Doğal taş deney metotları - Kopma enerjisinin tayini 
Doğal Taşlar-Deney Metotları-Saplama Deliğinde Kırılma Yükünün Tayini
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi  
Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)  
Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot
Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal şoka direncin tayini  
Böhme Aşınma Direnci
Doğal taşlar - Deney metotları - Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini  
Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Kaynar Suda Su Emme
Kayaçlarda Su Emme
Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini  
Doğal taş deney metotları - Knoop sertliğinin tayini
Doğal Taşlar - Deney Metodları-Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini  
Agregaların Termal Ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: "Sonnenbrand Bazalt" İçin Kaynatma Deneyi  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi
Doğal taş deney metotları - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans frekansının ölçülmesiyle)  
Kayaçlardaki Feldispatların - Alkali Feldispatlar ve Plajioklasların - Boyama Metodu ile Tayini  
Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini  
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı Tayini  
Kayaçların Çekme Dayanımlarının Tayini
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme Yüksekliğinin Tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Petrografik inceleme  
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Ses hızı ilerlemesinin tayini
Kömür Briketleme Deneyleri
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini  
Kayaç Süreksizliklerinin Direkt Makaslama Mukavemetinin Yerinde Tayini  
Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğuve Su Emme Oranının Tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuzlu Buharla Yıpranmaya Direncin Tayini
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Kayaçlar - Su Muhtevası, Yoğunluk ve Porozite Tayini  
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu  
Magmatik Kayaçlar - Mineralojik - Petrografik Tayin Metotları - Optik Metot  
Kayaçların şişme ve suya dayanıklılık özelliklerinin tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini  
Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltılması Metodu  
Su İçeriği
Agrega Deneyleri, Kırma, Eleme Mekanik ve Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi
İnce Kesit Hazırlama Metodu- Sert Sedimanter Kayaçlar İçin
Demiryolu balastları için agregalar
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar  
Kayaçların Çekme Mukavemetinin Dolaylı (İndirekt) Metotla Tayini  
Özgül Kütle
Tek Eksenli Basınç Dayanımı
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı