LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Gıda Kalite Kontrolü Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU, Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK
İlgili Bölüm: Gıda Mühendisliği
Telefon: 0 212 285 60 40
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi: http://www.food.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7719


Laboratuvar Genel GörünümüYapılan Testler
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Yağda sabunlaşmayanlar
Fenolik Madde Profili
UV Işığında Özgül Soğurma
Tuz Miktarı Tayini
Izoflavon Miktarı
Diyet Lifi Tayini
Nişasta Tayini
Tuz Tayini
Asitlik (laktik asit cinsinden)
Hidroksiprolin Miktarı
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Kafein Miktarı
Nem Tayini
Nişasta Miktarı
Siyah Leke Testi (salçada)
Yağda Sabun
Saponin Tayini
Üreaz Aktivitesi
Toplam Şeker Tayini
Protein Olmayan Azot
Benzoat Tayini
Diyastaz Tayini
Toplam Fenolik Madde Miktarı
Peroksidaz
Boya Tayini (kalitatif)
Toplam Şeker Tayini
Etil Alkol Tayini
C Vitamini Analizi
Protein Tayini
Pulp Miktarı
Susam Yağı Aranması
Boya Tayini
Nitrit-nitrat Tayini
Toplam Şeker Tayini
Serbest Yağ Asidi Analizi
Sorbat Tayini
Unda Bromat ve İyodat Tayini
Eterde Çözünmeyen Safsızlıklar
Ham Selüloz Analizi
Yağ Tayini
Serbest Asitlik Tayini
İndüksiyon Süresi Tayini
Plastik Migrasyon
Brix ° Tayini
Nişasta Tayini
Hidroksi Metil Furfural Tayini
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Bellier İndisi
Asitte Çözünmeyen Kül
Kolesterol Analizi
Peroksit Sayısı Tayini
Sirkede Yapaylık Tayini
Toplam Asitlik Tayini
SO2 Tayini
Benzoik Asit Tayini
Toplam Karbonhidrat Tayini
Şeker Kompozisyonu Analizi
Toplam Şeker Tayini
Diyet lifi Analizi
Nişasta Tayini
İnvert Şeker Tayini
Formol Sayısı Tayini
Protein Tayini
Yağ Tayini
Kül Tayini
Diyet lifi Analizi
Sorbik Asit Tayini
Süt Şekeri (laktoz) Tayini
Protein Tayini
Yabancı Madde Tayini
Yabancı Madde Tayini
Uçucu Yağ Tayini
Uçucu Asitlik (meyve ürünleri) Tayini
Soda Tayini
Pamuk Yağı Aranması
Yağ Tayini (Gerber)
Salçada Likopen Tayini
Peroksit sayısı Tayini
Nem Tayini
Yağ Tayini
Suda Çözünen Kül Miktarı
Solvent Kalıntısı
Boya Tayini (kalitatif)
Laktik Asit Tayini
pH tayini
Nem Tayini
Su Ekstraktı Miktarı
Nem Tayini
Suda Çözünen Külde Alkalilik
Suda Çözünen Madde Miktarı
Yabancı Madde Tayini
Ham Selüloz Miktarı
Nem Tayini
Kolesterol Tayini
Hidroksi Metil Furfural Tayini
Yağda İyot Sayısı
Tuz Tayini
Nişasta Tayini
Tuz Tayini
Toplam Sülfit Tayini
Kolesterol Tayini
Diyet Lifi Analizi
Lipoksigenaz Aktivitesi Tayini
Mineral Yağ Aranması
Çikolatada Kakao Yağı
Protein Tayini
Diyet lifi Analizi
Asitlik Tayini
Asitlik Tayini
Yağ Tayini
Kül Tayini
Kül Tayini
Antioksidan Aktivitesi Tayini
Lipoksigenaz Aktivitesi Tayini
Nişasta (kantitatif) Tayin
Meyve Oranı
Titre Edilebilir Asitlik
Nem Tayini
Kazein Tayini
Sitrik Asit Tayini
Yağ Tayini
Toplam Katı Madde Miktarı
Yağsız Kuru Madde
Tuz Miktarı Tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
Yağda Sabunlaşma Sayısı
Toplam Enerji (hesap yoluyla)
Ticari Glukoz Tayini
Asitlik Tayini
Toplam Fenolik Madde
Boya Tayini( kalitatif)
Kırılma İndisi Tayini
Kül Tayini
Uçucu Madde
Fenolik Madde Profili
Boya Maddeleri Tayini (kalitatif)
Peroksit Sayısı Tayini
Nitrit/nitrat Tayini
Kül Miktarı
Kül Tayini
Suda Çözünen Külde Alkalilik
Ham Selüloz Analizi
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı