LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Yapı Malzemesi Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Doç Dr. Hasan YILDIRIM, Doç. Dr. Hakan N. ATAHAN
İlgili Bölüm: İnşaat Mühendisliği
Telefon: 0 212 285 37 58, 0 212 285 34 15
Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi:


Laboratuvar Genel GörünümüYapılan Testler
ASR Deneyleri
Sünme Deneyi
Menhol Kapakları Yükleme Deneyleri
Plastik Deneyleri
Lamine-Temperli Cam Darbe Deneyleri
Donatı Tesbiti
Metilen Mavisi Deneyi
Öngerme Halatı Çekme Deneyi
Kılcallık Deneyi
Basınç Deneyi
Teleskobik Dikme Burkulma Deneyleri
Hidrolik Jack Kalibrasyon Deneyleri
Dış Cephe Kaplama Elemanları Mekanik Deneyleri
Beton Kırılma Enerjisi Tayini / Eğilmede
Ultrases Hız Ölçümü Deneyi
Yarma Deneyi
Frigorifik ve Kimyasal Yöntemlerle - Donma Deneyi
Hafif Madde Oranı Tayini
Kil Topakları Deneyi
Elastiklik Modülü Tayini
Organik Madde Tayini
Aşınma Deneyi / Los Angeles
Dış Cephe Kaplama Elemanları Sistem Deneyleri
Beton Borular
Basınçlı/Basınçsız Geçirimlilik Deneyleri
Ahşap Deneyleri
Kavkı Miktarı Tayini
Tane Şekli Sınıfı Tayini
Rötre Deneyi
CTP Boru Deneyleri
Schmidt Deneyi
Aşınma Deneyi
Özgül Ağırlık ve Su Emme Deneyi
Birim Ağırlık, Su, Emme Deneyi
Kum Eşdeğeri Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Çimento Standard Deneyleri
Sertlik Deneyleri
Tuğla Deneyleri
Terrazo Karo Deneyleri
Dış Cephe Kaplama Elemanları Dürabilite Deneyleri
Oluklu Kiremitler
Klor Geçirimliliği Deneyi
Standard Sandviç Panel Deneyleri
Beton Briketler
Betonda Elastiklik Modülü Deneyi
Standard Fayans Deneyleri
Granülometri Deneyi
Karot Alma
Kuruma Çekmesi Tayini
Mahya Kiremitleri
Ultrases Hız Ölçümü Deneyi
Aderans Deneyleri
İnce Madde Oranı Tayini
Darbe Deneyi
Hafif Beton Bloklar
Betonarme Çelik Çekme Deneyi
Yüzey Nemi Oranı Tayini
Eğilme Deneyi
Schmidt Deneyi
Birim Ağırlık Deneyi
Beton Dizayn ve Üretimleri
Uzay Kafes Çelik Boru Çekme ve Basınç Deneyleri
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı