LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Coğrafik Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Vural YAVUZ
İlgili Bölüm: Jeoloji Mühendisliği
Telefon: 0 212 285 62 51
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi:

Kullanılan Yazılımlar
ArcGIS - Arcview
3D Analysis
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı