LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Benzetim Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Cafer Erhan BOZDAĞ, Doç. Dr. Dilay ÇELEBİ, Araş. Gör. Serdar BAYSAN
İlgili Bölüm: Endüstri Mühendisliği
Telefon: 0 212 293 13 00 - 2073
Adres: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka 34367 İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi: http://www.macka-simlab.itu.edu.tr/


Laboratuvar Genel GörünümüİTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı