LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Mimarlık Yapı Malzemesi Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa Erkan KARAGÜLER
İlgili Bölüm: Mimarlık
Telefon: 0 212 293 13 00 - 2310
Adres: İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Taksim 34437 İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi:


Laboratuvar Genel GörünümüYapılan Testler
Eleme ve İncelik Tayini
Harç Başlık Yapılması
Görünüş ve Ses Verme Özelliklerinin Muayenesi
Özgül Ağırlık Deneyi
Ufalanma Deneyi
Çözünürlük Deneyi
Basınç Dayanım Deneyi
Şekil Boyutlarının Muayenesi
Basınç Dayanımı Deneyi
TS 704’e göre Komple Deney
Katlama Deneyi
Gönyeden Sapma
Boyutların Tespiti
Sünme Deneyi
Kristalizasyon (Sodyum Sülfat Deneyi)
Organik Madde Tayini
Sıcaklık Değişimine Dayanım Deneyi
Renk Değişimi
Basınçlı Su Emme
Eğilme Dayanımı
TS 406’ya göre komple deney
Hacim Sabitliği Deneyi
Ağırlık Ölçülmesi
Schmidt Deneyi
Basınç Dayanımı
Kızdırma Kaybı
TS 407’ye göre Komple Deney
Aderans Deneyi
Basınç Deneyi
Beton Üretimi (Komple, 4 çeşit agrega için)
Birim Hacim Kütlesi Tayini
Hafif Madde Oranı Tayini
Zararlı Manyezi ve Kireç Deneyi
Rengin Işığa Dayanıklılığı Deneyi
Agregada SO3 Tayini
Basınçsız Geçirimlilik Deneyi
Ağırlık Tartma
Eğilme Deneyi
Kılcallık Deneyi
Elastisite Modülü Tayini
Gerilme-Şekil Değ. Diyagramının Çizilmesi
Oksijen ve Buhar Altında Bozulma
Priz Deneyi
Boyut Muayenesi
Agregada Sülfat Tayini
Basınç Deneyi
Öngerme Halatının Özelliklerinin Tayini
Delik muayenesi
Rötre
Kaynama Deneyi
Yerinden Beton Karot Alma
Birim Ağırlık Deneyi
Özgül Ağırlık
Eğilme - Çekme Deneyi
Sıcaklığa Dayanıklılık
Rutubet Miktarı Tayini
Kimyasallara Dayanıklılık
Buhar Difüzyon Direnci Tayini
Sertlik (Shore A ve Shore C, DIN 53505)
Kılcallık Katsayısı
Çimento Üzerinde TS24’e Göre Komple Deneyler - Beton Üretimi
İleri Geri Eğme Deneyi
Basınç Deneyi
Bierer-Davis Metodu ile Eskitme Deneyi
TS 562’ye göre komple deney
Şekil Boyutlarının Muayenesi
Kayma Deneyi
Basınç Dayanımı
Özgül Ağırlık ve Su Emme Deneyi
Su Geçirme Deneyi
İnce Madde Oranı Tayini
Dona Dayanıklılık Deneyi
Basınç Dayanım Deneyi
Pirinç Çubukla Sertlik Deneyi
İz Bırakma
Sülfata Dayanıklılık Deneyi
Birim Hacim Ağırlığı
Şişme ve Büzülme Tayini
Blaine Özgül Alanının Bulunması
Biçim Muayenesi
Elastiklik Modülü Tayini
Kıvrılma
Kireç ve Manyezi Deneyi
Boyutların Kontrolü
Esneklik Modülü Tayini
Su Emme Deneyi
Zımba ile Numune Çıkartma
Birim Ağırlık Deneyi
Yoğunluk Tayini
Birim Hacim Ağırlığı Deneyi
Betonda Elastiklik Modülü
Ultraviole Etkisi
Frigorifik Yöntemle Don Deneyi
Alkali Agrega Reaktivite Deneyi
Su Emme Oranı (ağırlıkça)
Su Emme Yeteneği
Agregada Yanıcı Madde Tayini
TS 19’a Uygunluk Yorumu
Stereo Mikroskopla Petrografik Analizi
Eğilme Dayanımı Deneyi
Beton Agregaları Yeterlilik Deneyi
Rötre Deneyi
Uçucu Maddeler
Kum Üzerinde Gerekli Deneyler
Hacim Ağırlığı Deneyi
TS 24’e Göre Komple Deney ve Yorum
Aşınma dayanımı (DIN 53516)
İnce Madde Oranı Tayini
Yalnız Çekme Dayanımının Bulunması
Zararlı Manyezi ve Kireç Deneyi
Kırmataş Üzerinde Gerekli Deneyler - Beton Üretimi
Liflere Dik Doğrultuda Basınç Deneyi
Çatlama Deneyi
Çekme Dayanımı, Kopma Uzama Oranı
Hacim Ağırlığı Deneyi
Gönyeden Sapma ve Şekil
Liflere Paralel Doğrultuda Basınç Deneyi
Tane Şekli Sınıfı Tayini
Çimento üzerinde TS24’e göre komple deney
Yüzey Nemi Oranının Tayini
Beton Üretim Hesapları ve Deneyleri
Buhar Difüzyon Direnci Tayini
Gözle muayene
Hafif Metallerde Çentik Darbe Deneyi
Liflere paralel Doğrultuda Çekme Deneyi
Yumuşama Noktası Tayini
Hidratasyon Isısının Ölçülmesi
Ultrason Deneyi
Donma Etkisi
Taş Yapılı Malzemede 600-1000°C ye Kadar Lineer Genleşme Tayini
Harç Üretim Hesapları ve Deneyleri
Beton Üretimi (Komple, 3 çeşit agrega için)
Profometre ile Donatı Aralığı Ölçme
Yüzey Düzgünlüğü
Boyutlarda Değişmezlik
Agrega Sertlik Deneyi
Eğilme Dayanımı
Yarma Dayanımı
Darbe dayanıklılığı
Birim Hacim Ağırlığı Tayini
Eğilme Deneyi
Fayans Sırının Seyreltik Asite Dayanım Deneyi
Aşınma Deneyi
Normal Kıvam Suyunun Bulunması
Bazı Sıvılara Karşı Dayanıklılık
Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini Deneyi
Basınç Dayanımı
Çekme Deneyi - Akma-Çekme Dayanımı, Kopma Uzama Oranının Bulunması)
Dış Görünüş Muayenesi
Boyut ve Biçim Muayenesi
Lineer Genleşme
Delik Muayenesi
Birim Ağırlık ve Su Emme Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Kum ve Çakıl Üzerinden Gerekli Deneyler - Beton Üretimi
Agregada Yanıcı Madde Tayini
Rötre Deneyi
Boyutların Tespiti
Kopmada Uzama Yüzdesi
Çekme Deneyi
TS 705’e göre komple deney
Fayans Sırının Seyreltik Alkaliye Dayanım Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Su Emme Oranı
Liflere Dik Doğrultuda Çekme Deneyi
Shore Durometre Ölçülmesi
Çekme Dayanımı
Pull-off tester ile Örnek Çekme
Birim Hacim Ağırlığı Tayini
Darbe Deneyi
Lineer Genleşme (150°C'ye kadar)
Shore A veya B ile Sertlik Tayini
50°C de Su Kaybı
Donatılı Gazbeton Yapı Elemanlarının Emniyet Katsayısı
Özgül Kütle ve Gerçek Porozite
Keserek Numune Hazırlanması
Su Emme Deneyi
Boyut Ölçümleri
La Chatelier Deneyi
Yoğunluk Deneyi
Dona Dayanım
Kuruma Çekmesi Tayini
Kimyasal Yöntemle Don Deneyi
Aşınma Dayanımı
TS 562’ye göre komple deney
Esneklik
Görünüş ve Ses Özelliklerinin Muayenesi
Eğilme Deneyi
Aşınma Deneyi
Çentik Darbe Deneyi
Kil Topakları Deneyi
Bükülme
Basınçlı Geçirimlilik Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Boyutların Ölçülmesi
Su Etkisi
Gönyeden Kaçma


Kullanılan Cihazlar
İklimlendirme Cihazı
Rutubet Ölçer
Barometre
Kül Fırını
Thermohygrophe (Sıcaklık-Nem Ölçer)
Etüv
Plastiklerde Aşındırma Cihazı (APG-1)
Geçirgenlik Ölçüm Cihazı
Kalorimetre
Betonyer
Motorlu Matkap
Hassas Terazi Mikrometre Tertibatlı
Büyük Boy Etüv
Shore A Tipi / AD Tipi Sertlik Saati
Taş Kesme Testeresi
Press_Basınç 300 ton, Eğilmede Çekme 10 ton kapasiteli
Uzun Milli Komparatör Saati
Press_Basınç 20 ton, Eğilmede Çekme 1 ton kapasiteli
Rekorder_ Tek kanallı
Öğütücülü (Havanlı) Elek Makinesi
Komparatör Saati
Osiloskop
Pandullu Çentik Darbe Cihazı
Universal U.V. Lambası
Ultrasonik Test Cihazı
Kalıplar (Silindir ve küp)
Elektronik Tartı
Los Angelos Aşındırma Aleti
Manyetik Stand
Taş Aşındırma Cihazı
Çimento Test Presi
Dekopaj Testeresi _Şerit Testere
Arşimet Terazisi
Tek Kenarlı Rekorder
Kırıcılı Değirmen
Higrometre
Harç Karıştırıcısı
Profometre
pH metre
Taş Kesme Makinesi
Tamburlu Bilyalı Değirmen
Gerilme ölçer
Ultrases Cihazı
Polarize Mikroskop
Dilatometre L 76/01
Analitik Terazi P 11
İklimlendirme Kabini (Temperature&Humidity Chamber - Platinous K Series)
Karot Makinesi
Havya
Mekanik Karıştırıcı
Dilatometre
Üstten Kefeli Terazi
Stereo Mikroskop
Harç Sarsma Tablası
Vicat Test Cihazı (Sondası + İğnesi)
Çekme Aleti
Manyetik Karıştırıcı
Projeksiyonlu Mikroskop; Projectino Model+4014/BK-1
Daldırmalı Termostatlı Isıtıcı
Öğütücü
Isıtıcı ve Soğutuculu Fırın
Termometre
Fleksibl Stand
Pull of Tester
Schmidt Çekici
Terazi_Mekanik_ 10 kg_0,1 gr hassasiyet
Etüv
Dijital Strain İndikatörü
Model Tuğla Üretme Makinası
Pull-off Tester
Digital Mikrometre Seti
Blaine Aleti
Oksidasyon Cihazı
VB Aleti
Vakum Pompası (El tipi)
Kalınlık Ölçme Komparatörü
UPD 10 Universal Test Cihazı - SeriNo:8617
Potansiyometreli Isıtıcı
Rötre Cihazı
Mikrofotografi_Mikroskop ile


İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı