LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Kaya Mekaniği ve Doğal Yapı Taşları Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR
İlgili Bölüm: Maden Mühendisliği
Telefon: 0 212 285 63 64
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi: http://www.madenmuh.itu.edu.tr/hakkimizda/laboratuvarlar/kaya-mekanigi-ve-dogaltas-laboratuvari


Laboratuvar Genel GörünümüYapılan Testler
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 6:Yüzey Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Agregaların Akış Katsayısı  
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
AgregalarıTane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar  
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltılması Metodu  
Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini  
Kayaçlar - Su Muhtevası, Yoğunluk ve Porozite Tayini  
Su İçeriği
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini  
Kayaçların şişme ve suya dayanıklılık özelliklerinin tayini  
Doğal taş deney metotları - Knoop sertliğinin tayini
Doğal Taşlar-Deney Metotları-Saplama Deliğinde Kırılma Yükünün Tayini
İnce Kesit Hazırlama Metodu- Sert Sedimanter Kayaçlar İçin
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuzlu Buharla Yıpranmaya Direncin Tayini
Kayaçların Çekme Dayanımlarının Tayini
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini
Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
Doğal taşlar - Deney metotları - Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini  
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı Tayini  
Böhme Aşınma Direnci
Doğal taşlar - Deney metotları - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini  
Kayaçlarda Su Emme
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
Tek Eksenli Basınç Dayanımı
Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini  
Doğal taş deney metotları - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans frekansının ölçülmesiyle)  
Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)  
Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Doğal taşlar - Deney metotları - Statik elastik modülün tayini  
Üç Eksenli Basın Dayanımı
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi  
Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal şoka direncin tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini  
Magmatik Kayaçlar - Mineralojik - Petrografik Tayin Metotları - Optik Metot  
Doğal taş deney metotları - Kopma enerjisinin tayini 
Kaya Mekaniği Deneyleri İçin Kayaç Karot Numunelerinin Hazırlanması Boyut ve Şekil Toleranslarının Tespiti  
Doğal taşlar - Deney metotları - Ses hızı ilerlemesinin tayini
Agregaların Termal Ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: "Sonnenbrand Bazalt" İçin Kaynatma Deneyi  
Kayaçlardaki Feldispatların - Alkali Feldispatlar ve Plajioklasların - Boyama Metodu ile Tayini  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğuve Su Emme Oranının Tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Petrografik inceleme  
Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme Yüksekliğinin Tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi
Elastisite Modülü
Özgül Kütle
Kayaçların Çekme Mukavemetinin Dolaylı (İndirekt) Metotla Tayini  
Demiryolu balastları için agregalar
Doğal taşlar - Deney metotları - Atmosfer basıncında su emme tayin  
Doğal Taşlarda Su Emme
Doğal taş - Aşınma direncinin tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri  
Doğal Taşlar - Deney Metodları-Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini  
Kayaç Süreksizliklerinin Direkt Makaslama Mukavemetinin Yerinde Tayini  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz
Doğal Taşlar Deneyleri ve Özellikleri
Kaynar Suda Su Emme
Agregaların Magnezyum Sülfat Deneyi  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı