LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Hesaplamalı Jeofizik Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşe KAŞLILAR
İlgili Bölüm: Jeofizik Mühendisliği
Telefon: 0 212 285 62 00
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi: http://www.geop.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6792


Laboratuvar Genel GörünümüİTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı