LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: TRIGA Mark_II Nötron Aktivasyon Analizi Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Sema AKYIL ERENTÜRK, Prof. Dr. İskender REYHANCAN
İlgili Bölüm: Enerji Enstitüsü
Telefon: 0 212 285 39 37
Adres: İTÜ Enerji Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi: http://www.enerji.itu.edu.tr/arastirma/laboratuvarlar/notron-aktivasyon-analizi


Laboratuvar Genel GörünümüKullanılan Yazılımlar
Geni 2000
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı