LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Çevre Mühendisliği Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Kadir ALP
İlgili Bölüm: Çevre Mühendisliği
Telefon: 0 212 285 34 17
Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi: http://cevmuhlab.itu.edu.tr/


Laboratuvar Genel Görünümü

Kullanılan Cihazlar
UV Reaktör
Basınçlı Membran Sistemi
Alev Fotometresi
GC-MS/TD
İyon Kromatografi Cihazı
Respirometre
PCR
GC - Gaz Kromatografi Cihazı
TKN / Toplam Kjheldal Azot Seti (2 adet)
UV-Vis Spektrofotometre
Mikroskop (16 adet)
Koloni Sayacı
Veri Toplama ve Kayıt Sistemi
Mikro KOİ Seti (Termal Blok)
Makro KOİ Seti (Isıtıcı Tablo)
İyon Kromatografi Cihazı
Membran Biyoreaktör
GC - Gaz Kromatografi Cihazı
Adsorbe Edilebilen Organik Halojenler
AOX
Çözünmüş Oksijen Ölçme Cihazı
Fermentör
ICP-OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometer)
Orbital Shaker
PCR (Real-Time)
İnkübatör (2 adet)
Mikrodalga İşlemci
Distile Su Cihazı
Uv/Vis Spektrofotometre
PCR Dedektör
Analitik Terazi (2 adet)
Fırın (2 adet)
Elementaer Analizör
Vortex Karıştırıcı (2 adet)
Otoklav (3 adet)
Luminometre
Moleküler Görüntüleyici
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı
Tam-otomasyonlu Fermentör-tipi Reaktör Sistemi
Lab. Ölçekli Membran Tesisi
TOC / Toplam Organik Karbon Ölçme Cihazı (2 adet)
Manyetik Karıştırıcı (5 adet)
Biotox Toksisite Kiti
Hassas Terazi
İletkenlik Ölçer
LC-MS/MS
GC (FID dedektörlü)
Spektrofotometre
Membran Sistemi (MCB 1-Membrane Fil.)
Santrifüj (6 adet)
Etüv (2 adet)
Membran Sistemi
Su ve Atıksu Arıtma Cihazları
Hassas Terazi
Yüksek Basınçlı Membran Sistemi
Soğutucu (Chiller)
GC / Gaz Kromatografi Cihazı (TCD dedektörlü)
Agarose Jel Elektrofrez Sistemi
Otomatik Titratör (4 adet)
Freeze Dryer
AAS / Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Themal Cycler
DGGE / Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
Pilot Ölçekli Batık Membran Sistemi
Spektrofotometre
Su Banyosu
Jar Test Karıştırıcı


İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı