LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: İTÜ-MERG - Makromolekül Müh. Araştırma Grubu Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: www.kimya.itu.edu.tr/macar

 

Cihaz İsmi: Döner Buharlaştırıcı (Rotavapor)
Cihaz Modeli: Heidolph (Laborota 4010)
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. Metin H. ACAR
Telefon: 0 212 285 70 48
E-Posta: macar@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı