LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: İTÜ-OMKAG - Organik Materyal Kimya Araştırma Grubu Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www4.itu.edu.tr/ozturktur/

 

Cihaz İsmi: Etüv
Cihaz Modeli: Ecocell
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. Turan ÖZTÜRK
Telefon: 0 212 285 69 94
E-Posta: ozturktur@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı