LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Electropol-Nanotech Lab.
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://web.itu.edu.tr/~sarac/LAB%20PAGE.html

 

Cihaz İsmi: Potantiostat & Electrochemical İmpedance Spectrometer
Cihaz Modeli: Parstat 2263
Cihaz Sorumlusu: Fatma Gül GÜLER
Telefon: 0 212 285 31 81
E-Posta: fatmaglguler@gmail.com

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı