LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Termodinamik-Kinetik Araştırma ve Demir Çelik Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 33 81
Laboratuvar Web Adresi: http://www.mme.itu.edu.tr/laboratuvar/demircelik/main.html

 

Cihaz İsmi: Manyetik Karıştırıcı ve Isıtıcı
Cihaz Modeli:
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Ali Erçin ERSUNDU
Telefon: 0 212 285 72 03
E-Posta: ersundu@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı